zutphen welzijnszorg Oosterscheldeswazoom

driezorg        image-4512259

Feedback

“Roel is open en kan gemakkelijk een situatie van verschillende kanten belichten. Dat vind ik prettig omdat het me helpt anders tegen een moeilijke situatie aan te kijken.”

“Roel is vooral ook gewoon een leuke kerel.”

“Het is in dit soort trajecten lastig om een inschatting te maken waar je staat na anderhalf jaar. Hierin zijn we, mede door Roel, verder gekomen dan gedacht.”

“Roel heeft een open houding. Wat ik vooral sterk vind is dat hij het overzicht houdt. Hij heeft een helikopterview.”

“Roel is een prima sparringspartner voor de bestuurder. Geeft op prettige wijze feedback en een scherpe analyse.”

“Ik heb erg prettig met Roel gewerkt. Hij weet goed zijn visie naar voren te brengen en is door ieder in de organisatie als een prettig persoon ervaren.”

“De uitvoering kwam wat moeizaam op gang, omdat de vraagstelling enkele malen ter discussie werd gesteld, ook door Roel. Uiteindelijk is het zeer goed op gang gekomen en zijn we dik tevreden met het eindproduct!”

“Roel stelt zich zeer dienstverlenend op en heeft oog voor kwaliteit.”

“Roel liet op cruciale momenten zien dat er geanticipeerd moest worden op hetgeen er speelde. Hij nam hierin nadrukkelijk de lead.”

“Roel toont daadkracht en pakt zijn verantwoordelijkheid op het moment dat dit ook nodig is.”

“Roel is een fijn mens en op de juiste momenten doortastend.”

Terug naar boven