Persoonsontwikkeling

De ondersteuning die we vanuit Terwijn Training Advies & Coaching leveren is altijd maatwerk. Ieder traject ziet er anders uit. Afhankelijk van je situatie en je ondersteuningsvraag. Bij persoonsontwikkeling doelen wij op de ontwikkeling van het vermogen om vanuit je eigen persoonlijke kracht te leven. Hoewel ieder persoonsontwikkeltraject er verschillend uitziet, komen de volgende elementen in meer of mindere mate terug:

  1. Je opvoeding (je geschiedenis)
  2. Je persoonlijkheid (je instrument)
  3. Je netwerk (je verbinding met de buitenwereld)
  4. Je sekse (je fysieke vorm)
  5. Je werk (je plek in de wereld, je passie)

De verschillende thema’s hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Je opvoeding heeft invloed op hoe persoon zich ontwikkelt; je werk beïnvloedt je netwerk en je persoonlijkheid heeft invloed op welk werk je leuk vindt en hoe je je werk doet. De verbinding tussen de verschillende accenten is kenmerkend voor onze aanpak. Het is een maatwerktraject met één of meerdere van de bovenstaande accenten, afhankelijk van je vraag, je behoefte.

 Het traject

Onze aanpak bestaat uit vijf stappen:

  1. Kennismaking (kostenloos)
  2. Bepalen van de vraag: wat wil je ontwikkelen, oplossen of leren?
  3. Gesprekken, oefeningen en opdrachten
  4. Evaluatie
  5. Afronding

We doen bij de tweede stap een concreet voorstel als het gaat om tijdsinvestering, duur, resultaatverwachting en kosten. Op basis van de kennismaking kunnen we je ook in contact brengen met coaches, bedrijven en / of hulpverleners die vanuit andere accenten of op een andere voor jou meer aansprekende manier werken aan persoonsontwikkeling.

1. Je opvoeding (je geschiedenis)

Het kind is het meest gemanipuleerde wezen op aarde. Deze manipulatie is onderdeel van onze opvoeding. Via de opvoeding van ouders, andere familie of vrienden, school en studie leren we wat hoort en niet hoort. We leren wat goed is en niet goed is. We krijgen normen en waarden mee via onze opvoeding. In dit onderdeel van een coachingstraject richt jij je op je opvoeding. Je kijkt welke kwaliteiten je als kind al had, wat je in jouw opvoeding hebt mee gekregen, wat je wilt behouden, wat niet en hoe je je hebt ontwikkeld. Oefeningen en opdrachten hebben betrekking op het voelen van de betekenis hiervan en op het maken van nieuwe keuzes hierin.

2. Je persoonlijkheidstype (je instrumenten)

Via je persoonlijkheid breng je jezelf naar buiten. Je persoonlijkheid is van de ene kant een sta in de weg, een masker of vervorming van je wezen. Van de andere kant is het de weg waarlangs jij je kunt uiten, aan de wereld kunt laten zien en erin kunt handelen. In dit onderdeel van een coachingstraject richt jij je op de kenmerken van jouw persoonlijkheid en ga je elementen die je wellicht onvoldoende benut aanspreken en elementen die je al goed kent koesteren en bewuster inzetten.

3. Je netwerk (je verbinding met de buitenwereld)

Een chinees gezegde luidt: zeg me waar je vandaan komt en ik zeg je wie je bent. Waar kom jij vandaan? Wie zijn je vrienden, wie is je familie, waar werk je, wie ken je allemaal en wie kent jou? Wat zegt dit over jou? Heb je je netwerk goed in beeld? Hoe is het gesteld met de wederkerigheid in jouw netwerk? Je netwerk kan je veel vertellen over wie je bent en kan je steunen en helpen in je persoonsontwikkeling. In dit onderdeel van een coachingstraject breng je je netwerk in kaart, ga je je netwerk in zetten voor je persoonsontwikkeling en ga je bewust een bijdrage leveren aan de persoonsontwikkeling van mensen uit je netwerk.

4. Je sekse (je fysieke vorm)

Net als via je persoonlijkheid breng je via je fysieke vorm, je sekse en je seksuele geaardheid jezelf naar buiten en sta je in verbinding met de wereld. Je persoonlijkheid is verweven met deze elementen. Mannen en vrouwen hebben te maken met andere verwachtingen. In dit onderdeel van een coachingstraject ligt het accent op wat het betekent om man of vrouw te zijn en hoe dit bijdraagt aan je persoonsontwikkeling. Wat zijn de mogelijkheden en kansen en in hoeverre handel je vanuit je eigen vrouwelijke en mannelijke kracht en vanuit jouw specifieke mannelijke en/of vrouwelijke kwaliteiten?

5. Je werk (je plek in de wereld, je passie)

In je werk kun je je creativiteit kwijt. Lukt dat en hoe kun je via je werk je creativiteit vergroten? Wat is jouw passie en kun je die passie kwijt in je werk? In dit onderdeel van een coachingstraject sta je stil bij je werk. Je maakt bijvoorbeeld een verbinding tussen je werk en de thema’s bij de punten 2 tot en met 5: wie reken je tot je netwerk in je werk, hoe kun je je netwerk inzetten bij werk en hoe speelt je opvoeding een rol in je werk?

Terug naar boven